Through Wellington to the South


2015 @ Oleg Melnikov, Wellington, New Zealand